Co nabízíme?

Projekce:

Silnoproudé elektroinstalace:

                          - kabelové přípojky

                          - průmyslové elektroinstalace

                          - bytové elektroinstalace

                          - výroba rozvaděčů

                          - hromosvody

                          - veřejné osvětlení

                          - požární ucpávky, prostupy

Slaboproudé elektroinstalace:

Ochrana před úderem blesku:

                          - uzemňovací soustavy

                          - opravy stávajících hromosvodů
                            dle ČSN 34 1390

                          - montáž nových hromosvodů
                            dle ČSN EN 62305