Významné akce:

 

Areál Stavební společnosti s r.o. Hostinné, Chotěvice

Reference:

 

Rekonstrukce textilního závodu Tiba Verdek na výrobu a sklady potravinářských produktů– Carla Verdek

 

Přístavba a přestavba Erlebachovy boudy ve Špindlerově Mlýně

 

Vila domy v Janských Lázních

 

Městská sportovní hala v Hostinném

 

Výměna střešní krytiny a rekonstrukce haly I.– areál firmy Model Obaly a.s. Hostinné